1. ลงทะเบียน เพื่อให้สามารถส่งผลงาน และเข้ามาติดตามผลหรือแก้ไขได้

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิก register

3. เช็คอีเมล และคลิกลิงค์เพื่อ activate account

4. เข้าสู่ระบบจัดการผลงาน เพื่อส่งบทความ โดยใช้ email และ password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่ 2

6. คลิกเมนู New article เพื่อส่งผลงาน

6. กรอกรายละเอียดผลงานให้ครบถ้วน แล้วคลิก Submit ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งผลงาน หลังจากนั้นให้ผู้นำเสนอเข้ามาติดตามความคืบหน้าในระบบเป็นระยะ ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *